เชลล์ – กฟผ. หนุนนโยบายโลกลดการปล่อยคาร์บอน ร่วมศึกษาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและการกักเก็บคาร์บอน

กฟผ. – บ. เชลล์แห่งประเทศไทย ร่วมลงนาม MOU แลกเปลี่ยนและศึกษา Clean Energy Development มุ่…

Read More

โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ประจำปี 2566

โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 8…

Read More

ศรีสะเกษ สภาวัฒนธรรมจังหวัดจัดงานรากวัฒนธรรมของดีบ้านฉันโชว์ศิลปวัฒนธรรมคน 4 เผ่าภายในงานดอกลำดวนบานสืบสานประเพณี 4 เผ่าไทศรีสะเกษประจำปี 2566

ศรีสะเกษ สภาวัฒนธรรมจังหวัดจัดงานรากวัฒนธรรมของดีบ้านฉันโชว์ศิลปวัฒนธรรมคน 4 เผ่าภายในงานด…

Read More

รมว.พิพัฒน์ ร่วมงานและเป็นวิทยากรพิเศษ ภายใต้หัวข้อ “The NEXT Thailand’s Future : จุดเปลี่ยนประเทศไทยสู่ความยั่งยืน”

รมว.พิพัฒน์ ร่วมงานและเป็นวิทยากรพิเศษ ภายใต้หัวข้อ “The NEXT Thailand’s Future : จุดเปลี่…

Read More

ประชุมคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัด ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดสุโขทัย

ประชุมคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจัง…

Read More