ของขวัญประชาชนชายแดนใต้ กรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์ และ ศอ.บต. ผนึกกำลังดันการจัดตั้ง “โรงพยาบาลจิตเวชในพื้นที่ จชต.” มุ่งหวังแก้ปัญหารองรับสถานการณ์การรักษาและฟื้นฟูผู้มีปัญหาสภาวะทางจิตในพื้นที่ จชต.

ของขวัญประชาชนชายแดนใต้ กรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์ และ ศอ.บต. ผนึกกำลังดันการจัดตั้ง “โรงพยา…

Read More

โครงการช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอบางกระทุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอบางกระทุ่ม ประจำปีงบปร…

Read More

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง   สส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ ลงพื้นที่พบปะ ประชาชน

  พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง   สส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ ซึ่งลงพื้นที่พบปะ ประ…

Read More