“ม.ร.ว ศศิพฤนท์” อดีต CEO หลักทรัพย์กรุงศรีอยุธยา และแบงค์อิสลาม พบ”จุรินทร์” ร่วมทีมเศรษฐกิจประชาธิปัตย์

“ม.ร.ว ศศิพฤนท์” อดีต CEO หลักทรัพย์กรุงศรีอยุธยา และแบงค์อิสลาม พบ”จุรินทร์” ร่วมทีมเศรษฐ…

Read More

เลขาธิการพรรคประชาชาติเผย“ประชาชาติ” เป็นพรรคการเดียวเดียวที่เลือกผู้สมัครโดยการทำ”ซูรอ”โดยอิงหลักอิสลาม เราไม่ต้องการชนะทั้ง 13 เขต เราต้องการแค่เกือบแพ้ ก็พอใจแล้ว

เลขาธิการพรรคประชาชาติเผย“ประชาชาติ” เป็นพรรคการเดียวเดียวที่เลือกผู้สมัครโดยการทำ”ซูรอ”โด…

Read More

เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดกิจกรรม OPEN HOUSE เติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในพื้นที่ จชต.

เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดกิจกรรม OPEN HOUSE เติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในพื้นท…

Read More