‘ทวี สอดส่อง’ ร่วมละศีลอดกับพี่น้องมุสลิมนาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา รับเรื่องร้องเรียนนายทุนรุกที่ดิน กุโบร์โบราณ 400 ปี

‘ทวี สอดส่อง’ ร่วมละศีลอดกับพี่น้องมุสลิมนาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา รับเรื่องร้องเรียนนายทุนรุกท…

Read More

ศรีสะเกษ เทศบาลเมืองเปิดตลาดผสมผสานกลิ่นอายวัฒนธรรมยุคเก่า และวัฒนธรรมร่วมสมัย ภายใต้ชื่อ “ตลาดวัฒนธรรม ฟื้นใจบ้าน ย่านเมืองศรีสะเกษ “

ศรีสะเกษ เทศบาลเมืองเปิดตลาดผสมผสานกลิ่นอายวัฒนธรรมยุคเก่า และวัฒนธรรมร่วมสมัย ภายใต้ชื่อ …

Read More

สตูล ย้ำกำลังทหารไม่เดินทางหลังนักการเมือง รอมฎอนนี้ปฏิบัติงานบนความไม่ประมาท ขณะลงเปิด อาคารเกริกเกรียงไกร และมัสยิดภายในค่ายทหาร

สตูล ย้ำกำลังทหารไม่เดินทางหลังนักการเมือง รอมฎอนนี้ปฏิบัติงานบนความไม่ประมาท ขณะลงเปิด อา…

Read More