รอง ผอ.ศปพร.พบปะ เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และมอบความห่วงใยให้แก่พี่น้องสมาชิกองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติ และเศรษฐกิจพอเพียง (กลุ่มเสื้อเขียว)

รอง ผอ.ศปพร.พบปะ เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และมอบความห่วงใยให้แก่พี่น้องสมาชิกองค์กรภาคประชาช…

Read More

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการเยียวยาฯ เรือประมงชายแดนใต้ เห็นชอบ ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเยียวยาฯ ด้าน ศอ.บต. เตรียมพร้อมดำเนินการ และจัดตั้งศูนย์ประสานงาน ณ จ.ปัตตานี เพื่ออำนวยความสะดวก

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการเยียวยาฯ เรือประมงชายแดนใต้ เห็นชอบ ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเง…

Read More