พิธีเปิดงาน“มหกรรมแสดงสินค้า 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ยกระดับสินค้าสู่สากล LIMEC EXPO 2023”

พิธีเปิดงาน“มหกรรมแสดงสินค้า 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ยกระดับสินค้าสู่สากล LIMEC EXPO 20…

Read More

ศรีสะเกษ DSI ร่วมกับปกครองจังหวัดบุกจับ 2 แม่ลูกเป็นแม่เล้ากันทรลักษ์ นำเด็กหญิงอายุต่ำกว่า 18 ปีมาค้าประเวณี

ศรีสะเกษ DSI ร่วมกับปกครองจังหวัดบุกจับ 2 แม่ลูกเป็นแม่เล้ากันทรลักษ์ นำเด็กหญิงอายุต่ำกว่…

Read More

ศรีสะเกษ ลงแขกดำนาร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีในแปลงนาส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศรีสะเกษ ลงแขกดำนาร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีในแปลงนาส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเ…

Read More

ศรีสะเกษ แกงเปรอะทุเรียนภูเขาไฟ สุดยอดอาหารถิ่นศรีสะเกษสู่มรดกทางวัฒนธรรม

ศรีสะเกษ แกงเปรอะทุเรียนภูเขาไฟ สุดยอดอาหารถิ่นศรีสะเกษสู่มรดกทางวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 8 ส.…

Read More

สตูล สสจ.สตูล ร่วมกับ โรงพยาบาลสตูลและภาคีเครือข่าย นำทันตแพทย์อาสา ลงพื้นที่ให้บริการด้านทันตกรรมแก่ประชาชน ผู้ประกอบการและลูกจ้างในพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ ภายใต้โครงการรณรงค์ทันตสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2566

สตูล สสจ.สตูล ร่วมกับ โรงพยาบาลสตูลและภาคีเครือข่าย นำทันตแพทย์อาสา ลงพื้นที่ให้บริการด้าน…

Read More