พิษณุโลก สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาชาพิษณุโลก ร่วมกับวัดป่าน้ำโจน ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดทำโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี พระบรมราชชนนี พันปีหลวง “จิตอาสา ปลูกป่า (ต้นหางนกยูงฝรั่ง)

พิษณุโลก สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาชาพิษณุโลก ร่วมกับวัดป่าน้ำโจน ตำบลพันชาลี อำเภอ…

Read More

ศรีสะเกษ 202 แม่รับมอบเกียรติบัตรแม่ตัวอย่าง ขณะที่ ผวจ.ศรีสะเกษรับมอบเกียรติบัตรข้าราชการผู้ทรงคุณค่าของสังคม

ศรีสะเกษ 202 แม่รับมอบเกียรติบัตรแม่ตัวอย่าง ขณะที่ ผวจ.ศรีสะเกษรับมอบเกียรติบัตรข้าราชการ…

Read More