สตูล ร่วมจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด เลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำปี 2566

สตูล ร่วมจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด เลี้ยง…

Read More

ศรีสะเกษ สภาเกษตรกรจังหวัดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการน้ำชุมชนตำบลหนองไฮ

ศรีสะเกษ สภาเกษตรกรจังหวัดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการน้ำชุมชนตำบลหนองไฮ เพื่อให้เ…

Read More

ศรีสะเกษ ดร.กัลยาณีนำคณะเข้าไปช่วยเหลือ 2 แม่ลูกป่วยเป็นโรคหัวใจตีบตาบอด ขณะที่ภาครัฐเร่งเข้าไปให้การช่วยเหลือด่วนแล้ว

ศรีสะเกษ ดร.กัลยาณีนำคณะเข้าไปช่วยเหลือ 2 แม่ลูกป่วยเป็นโรคหัวใจตีบตาบอด ขณะที่ภาครัฐเร่งเ…

Read More

พิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 ผนึกกำลังบูรณาการร่วมกับจังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2566

พิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 ผนึกกำลังบูรณาการร่วมกับจังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธ…

Read More