พิษณุโลก ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานเปิดกิจกรรมเทศกาลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปีการศึกษา 2566

พิษณุโลก ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานเปิดกิจกรรมเทศกาลบ้านนักวิทยาศาส…

Read More

พิษณุโลก นางนภาพร ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ภายใต้โครงการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ปีงบประมาณ 2566

พิษณุโลก นางนภาพร ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไ…

Read More