พาณิชย์สุโขทัย ! ให้กำลังใจผู้ประกอบการภาคเหนือ เพิ่มช่องทางการค้า By e-Commerce

พาณิชย์สุโขทัย ! ให้กำลังใจผู้ประกอบการภาคเหนือ เพิ่มช่องทางการค้า By e-Commerce วันพุธที่…

Read More

พิษณุโลก แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการฝึกซักซ้อมและทดสอบแผนป้องกันประเทศและการปฎิบัติในพื้นที่ส่วนหลังของ ทภ.3 ประจำปี 2566

พิษณุโลก แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการฝึกซักซ้อมและทดสอบแผนป้องกันประเทศและการปฎิบัติในพื้น…

Read More

ตชด.สุโขทัย ร่วมเปิดโครงการ สานสัมพันธ์ น้อง- พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด

ตชด.สุโขทัย ร่วมเปิดโครงการ สานสัมพันธ์ น้อง- พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด มื่อวันที่ 22 สิงห…

Read More

ศอ.บต. ร่วมประชุม ม.อ.ปัตตานี หาแนวทางแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของอ่าวปัตตานี เตรียมยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรฐานรากชุมชนชายฝั่ง

ศอ.บต. ร่วมประชุม ม.อ.ปัตตานี หาแนวทางแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของอ่าวปัตตานี เตรียมยกระ…

Read More