นายอำเภอศรีนครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

นายอำเภอศรีนครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดส…

Read More

นายอำเภอศรีสำโรงลงพื้นที่ประสบอุทกภัยเร่งสร้างการรับรู้แก่ประชาชนตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

นายอำเภอศรีสำโรงลงพื้นที่ประสบอุทกภัยเร่งสร้างการรับรู้แก่ประชาชนตามข้อสั่งการของผู้ว่าราช…

Read More

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยมอบหมายอำเภอเมืองสุโขทัยลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยมอบหมายอำเภอเมืองสุโขทัยลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย…

Read More

!!! คุณยายนกเล็ก อายุ 90 ปี ขายเมี่ยงโบราณ ! ตั้งแต่ห่อละ 50 สตางค์ ! ที่หมู่ 6 บ้านบางคลอง ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย

!!! คุณยายนกเล็ก อายุ 90 ปี ขายเมี่ยงโบราณ ! ตั้งแต่ห่อละ 50 สตางค์ ! ที่หมู่ 6 บ้านบางคลอ…

Read More

จังหวัดสุโขทัยประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัย ปี 2566 เตรียมพร้อมรับสถานการณ์อย่างเร่งด่วน

จังหวัดสุโขทัยประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัย ปี 2566 เตรียมพร้อมรับสถานการณ์อย่างเร่งด่วน ว้…

Read More