รองเลขาฯ ศอ.บต. หารือ นักวิชาการ ม.อ. ปัตตานี เตรียมจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเด็กและเยาวชนชายแดนใต้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เด็กและเยาวชนในพื้นที่

รองเลขาฯ ศอ.บต. หารือ นักวิชาการ ม.อ. ปัตตานี เตรียมจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเด็กและเยาวชนชายแดนใ…

Read More