แม่ทัพภาคที่ 3 เปิดงานรวมพลังสังคมไทยแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างยั่งยืนจังหวัดเชียงใหม่

แม่ทัพภาคที่ 3 เปิดงานรวมพลังสังคมไทยแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างยั่งยืนจังหวัดเชียงใหม่ &…

Read More

!!! ตชด สุโขทัย ร่วมเป็นวิทยากร โครงการสานสัมพันธ์ น้อง- พี่ โดย สนง.คมประพฤตืฯ จัดอบรมฯ…

!!! ตชด สุโขทัย ร่วมเป็นวิทยากร โครงการสานสัมพันธ์ น้อง- พี่ โดย สนง.คมประพฤตืฯ จัดอบรมฯ&#…

Read More

ศรีสะเกษ หมอจาตุรงค์ชวนชิมอินทผลัมภูเขาไฟที่สวนโฟร์เจพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของกันทรลักษ์ ให้ผลผลิตนานกว่า 100 ปี ขณะที่ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์เผยเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรที่สวยงามมากอีกแห่งหนึ่งของ จ.ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ หมอจาตุรงค์ชวนชิมอินทผลัมภูเขาไฟที่สวนโฟร์เจพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของกันทรลักษ์ ให้ผล…

Read More

เลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ม.ฟาฏอนี ร่วมกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทั้งในและต่างประเทศ

เลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ม.ฟาฏอนี ร่วมกับกรรมการสภามหาว…

Read More