“ฯพณฯ เศรษฐา ทวีสิน-พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง” ประกาศต่อต้านคอรัปชัน ยึดหลักนิติธรรมที่เข้มแข็ง

  นายกรัฐมนตรีประกาศต่อต้านคอรัปชัน ยึดหลักนิติธรรมที่เข้มแข็ง ใช้เทคโนโลยีตรวจสอบให้…

Read More

ตม.จว.สุโขทัย บูรณาการตรวจสอบคนต่างด้าว ภายใต้ยุทธการ “LANNA FORCE CHECK” ครั้งที่ 2

ตม.จว.สุโขทัย บูรณาการตรวจสอบคนต่างด้าว ภายใต้ยุทธการ “LANNA FORCE CHECK” ครั้งที่ 2 &#823…

Read More

3 นาที ถก 5 ปัญหา  สส.สรรเพชญฯ หารือสภาฯ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน

3 นาที ถก 5 ปัญหา  สส.สรรเพชญฯ หารือสภาฯ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนเพ…

Read More

รองชนธัญฯ เผย ศอ.บต พร้อมส่งเสริม หัองเรียนวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่ จชต.

รองชนธัญฯ เผย ศอ.บต พร้อมส่งเสริม หัองเรียนวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่ จช…

Read More

พิจารณาการแบ่งปันผลประโยชน์ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมจากสัมปทานการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ MTJDA

พิจารณาการแบ่งปันผลประโยชน์ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมจากสัมปทานการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ MTJDA &nb…

Read More