ศรีสะเกษ จัดยิ่งใหญ่งานมหกรรมศรีสะเกษเมืองสมุนไพร เพื่อประชาสัมพันธ์การสร้างมูลค่าเพิ่มสมุนไพรคุณภาพอย่างครบวงจร ในพืชสมุนไพร

ศรีสะเกษ จัดยิ่งใหญ่งานมหกรรมศรีสะเกษเมืองสมุนไพร เพื่อประชาสัมพันธ์การสร้างมูลค่าเพิ่มสมุ…

Read More

พิษณุโลก ขวัญ/กำลังใจ เรามีให้กันและกันกองบัญชาการช่วยรบที่ 3

พิษณุโลก ขวัญ/กำลังใจ เรามีให้กันและกันกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ค…

Read More

พิษณุโลก NU Scipark ให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่ผู้ประกอบการ ชี้เพื่อประโยชน์ ควรปกป้องสิทธิ์ในผลงาน

พิษณุโลก NU Scipark ให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่ผู้ประกอบการ ชี้เพื่อประโยชน์ ควรปกป…

Read More

🔴「“พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง” รับหนังสือร้องทุกข์-ข้อร้องเรียนจากประชาชน ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม ด้วยตนเอง」

🔴「“พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง” รับหนังสือร้องทุกข์-ข้อร้องเรียนจากประชาชน ณ ศูนย์บริการร่วมกร…

Read More

พาณิชย์สุโขทัย ! เยี่ยมชมบูธให้กำลังใจผู้ประกอบการตลาดต้องชมสุโขทัย@เซ็นทรัลเวิลด์

พาณิชย์สุโขทัย ! เยี่ยมชมบูธให้กำลังใจผู้ประกอบการตลาดต้องชมสุโขทัย@เซ็นทรัลเวิลด์ วันพฤหั…

Read More