‘วันมูหะมัดนอร์ มะทา’ ประธานรัฐสภา พร้อม ‘พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง’ รมว.ยุติธรรม ต้อนรับสภาเทศบาลนครยะลา

‘วันมูหะมัดนอร์ มะทา’ ประธานรัฐสภา พร้อม ‘พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง’ รมว.ยุติธรรม ต้อนรับสภาเทศบาล…

Read More

ศรีสะเกษ ผวจ.รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี 2566 ประเภทคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ระดับก้าวหน้า (Advance) “

ศรีสะเกษ ผวจ.รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี 2566 ประเภทคุณภาพการบริหารจัดการ…

Read More