นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส. พรรคประชาชาติ และคณะ รับยื่นข้อเสนอด้านนโยบายการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ขอให้เร่งออกกฎหมายว่าด้วยการนิรโทษกรรมแก่ราษฎร

นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส. พรรคประชาชาติ และคณะ รับยื่นข้อเสนอด้านนโยบายการปฏิรูปกระบวนการย…

Read More

พิษณุโลก: สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด ช่วยกระจายผลไม้ลองกองใต้เกรดพรีเมี่ยม กว่า 3 ตัน

พิษณุโลก: สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด ช่วยกระจายผลไม้ลองกองใต้เกรดพรีเมี่ยม กว่า 3 ตัน   วั…

Read More

ผู้แทนหน่วยงานรัฐ-เอกชน-ผู้ประกอบการ ถก มาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จชต. หนุนธุรกิจให้เติบโต สร้างงาน สร้างอาชีพ แก่คนในพื้นที่

ผู้แทนหน่วยงานรัฐ-เอกชน-ผู้ประกอบการ ถก มาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จชต. หนุนธุรก…

Read More

ศรีสะเกษ ชาวบ้านกุดโง้งจัดพิธีถวายมุทิตาสักการะพระเมธีวัชราภรณ์อย่างยิ่งใหญ่ พระราชาคณะชั้นสามัญที่เป็นพระลูกหลานของบ้านกุดโง้ง

ศรีสะเกษ ชาวบ้านกุดโง้งจัดพิธีถวายมุทิตาสักการะพระเมธีวัชราภรณ์อย่างยิ่งใหญ่ พระราชาคณะชั้…

Read More