ศรีสะเกษ ผกก.ตม.ตรวจเข้มสถานประกอบการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่

ศรีสะเกษ ผกก.ตม.ตรวจเข้มสถานประกอบการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ &n…

Read More

ศรีสะเกษ ฮือฮาพระอธิการธีรญาณแจกเงินผู้ป่วยและญาติทุกคนทั้ง รพ.เบญจลักษ์ ขณะที่ ผอ.รพ.เผยแพทย์พยาบาลรักษาโรคแต่พระอธิการธีรญาณช่วยเยียวยารักษาจิตใจผู้ป่วยและญาติ

ศรีสะเกษ ฮือฮาพระอธิการธีรญาณแจกเงินผู้ป่วยและญาติทุกคนทั้ง รพ.เบญจลักษ์ ขณะที่ ผอ.รพ.เผยแ…

Read More

จังหวัดสุโขทัย จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี และแผนพัฒนาจังหวัดสุโขทัย (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน ประจำปี 2568

จังหวัดสุโขทัย จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี และแผนพัฒนาจังหวัดส…

Read More

พิษณุโลก แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศ กำลังพลปฏิบัติงานแผนงาน ศปก.ทภ.3 และ ศป.ปส.ทภ.3 ประจำปี 2567

พิษณุโลก แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศ กำลังพลปฏิบัติงานแผนงาน ศปก.ทภ.3 และ…

Read More