ศรีสะเกษ เขมรเผาป่าใกล้ปราสาทพระวิหารควันไฟหนาแน่นสั่งปิดแหล่งท่องเที่ยวผามออีแดง และเนินนับดาวเป็นการชั่วคราว

ศรีสะเกษ เขมรเผาป่าใกล้ปราสาทพระวิหารควันไฟหนาแน่นสั่งปิดแหล่งท่องเที่ยวผามออีแดง และเนินน…

Read More