🔴「พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะ หัวหน้าพรรคประชาชาติ ร่วมงานเลี้ยงรับรอง ที่จัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย ในโอกาสที่ นายหลิว เจี้ยนเชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิเทศสัมพันธ์พรรคคอมมิวนิสต์จีน เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ」

🔴「พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะ หัวหน้าพรรคประชาชาติ ร่วมงา…

Read More

พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก ร่วมงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2567 จังหวัดพิษณุโลก และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567

พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก ร่วมงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจ…

Read More

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 ช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 ช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน  …

Read More

กรมชลประทาน ลงพื้นที่ศึกษาความเหมาะสมโครงการชลประทานขนาดกลาง จ.น่าน พร้อมดึงระบบ IoT จัดการน้ำอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรอย่างยั่งยืน

กรมชลประทาน ลงพื้นที่ศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุง 6 โครงการชลประทานขนาดกลาง จ.น่าน ผ่านการเ…

Read More