ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ชี้แจงตนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่ได้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ กรณีปัญหาโพงพางทะเลสาบสงขลา เพียงแต่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต้องค่อยเป็นค่อยไป ยืนยันทุกขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด…//

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ชี้แจงตนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่ได้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ก…

Read More

กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรม “จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาปรับภูมิทัศน์ วัดจุฬามณี” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567

กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรม “จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาปรับภูมิทัศน์ วัดจุฬามณี” เพื่อ…

Read More

กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล…

Read More