อบต.ราวต้นจันทร์ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย ! ช่วยชาวบ้าน น้ำแล้ง น้ำท่วม !!

อบต.ราวต้นจันทร์ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย ! ช่วยชาวบ้าน น้ำแล้ง น้ำท่วม !! …เมื่อวันที่ …

Read More

อธิบดีบุปผา ส่งผู้ตรวจกรมจับมืออาชีวะ Up-Skill เยาวชนพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้

อธิบดีบุปผา ส่งผู้ตรวจกรมจับมืออาชีวะ Up-Skill เยาวชนพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้    …

Read More

🔴「พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง-กิตติรัตน์ ณ ระนอง ร่วมเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายแก้หนี้ประชาชน มุ่งแก้ปัญหายาเสพติด ปัญหาผู้มีอิทธิพล ความเหลื่อมล้ำ ให้โอกาสทางการศึกษา」

🔴「พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง-กิตติรัตน์ ณ ระนอง ร่วมเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อ…

Read More

🏆มทภ.4 ประชุมหน่วยขึ้นตรงของ กอ.รมน.ภาค 4 สน. เพื่อติดตาม และมอบนโยบายเพื่อปรับแผนการปฏิบัติให้ทันต่อสถานการณ์ พร้อมมอบรางวัลแก่หน่วยที่ปรับปรุงด่านตรวจให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม สร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนที่สัญจรไปมา

🏆มทภ.4 ประชุมหน่วยขึ้นตรงของ กอ.รมน.ภาค 4 สน. เพื่อติดตาม และมอบนโยบายเพื่อปรับแผนการปฏิบั…

Read More