ป.ป.ช.น่าน ลงพื้นที่สังเกตการณ์และเฝ้าระวังการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและตำแหน่งครูผู้ช่วย (กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2567 ในพื้นที่จังหวัดน่าน

ป.ป.ช.น่าน ลงพื้นที่สังเกตการณ์และเฝ้าระวังการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแ…

Read More

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมือง โกตาบารู จับมือศอ.บต. ขนทัพ 5 หน่วยงานหลัก เปิดให้บริการเชิงรุก ปชช. พร้อม!! ค้นหาคนไทยไร้สัญชาติที่ตกหล่นในรัฐกลันตัน

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมือง โกตาบารู จับมือศอ.บต. ขนทัพ 5 หน่วยงานหลัก เปิดให้บริการเชิงรุก ปชช.…

Read More

บอร์ดแพทย์ประกันสังคม เห็นชอบเพิ่มสิทธิประโยชน์รักษาผู้ประกันตนป่วยมะเร็ง เข้าถึงการรักษาได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ

บอร์ดแพทย์ประกันสังคม เห็นชอบเพิ่มสิทธิประโยชน์รักษาผู้ประกันตนป่วยมะเร็ง เข้าถึงการรักษาไ…

Read More

🔴「พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เดินหน้าแก้หนี้ประชาชน กำชับยุติธรรมจังหวัด ขับเคลื่อนนโยบาย เร่งแก้ไขปัญหาให้เกิดผล มุ่งลดความเหลื่อมล้ำ ให้โอกาสทางการศึกษา」

🔴「พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เดินหน้าแก้หนี้ประชาชน กำชับยุติธร…

Read More