อบจ.น่าน ร่วมกับสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดน่าน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำชุมชน/ภาคประชาชน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

อบจ.น่าน ร่วมกับสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดน่าน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำชุม…

Read More

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต 16 ประชุม ก.ธ.จ.น่าน ติดตามและสอดส่อง การดำเนินโครงการปีงบประมาณ 2567 เพื่อความโปร่งใส เป็นธรรม เกิดความคุ้มค่าและได้ประโยชน์ของประชาชน

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต 16 ประชุม ก.ธ.จ.น่าน ติดตามและสอดส่อง การดำเนินโครงการปี…

Read More

คนน่านไม่ทิ้งกัน จิตอาสา จับมือ ภาครัฐ ช่วยเหลือ 3 ชีวิตยายหลาน ยากไร้ คิดหวังตายยกครัวหนีจน

คนน่านไม่ทิ้งกัน จิตอาสา จับมือ ภาครัฐ ช่วยเหลือ 3 ชีวิตยายหลาน ยากไร้ คิดหวังตายยกครัวหนี…

Read More

“พิพัฒน์” แสดงความเสียใจ 2 แรงงานเสียชีวิตในอิสราเอล เร่งเยียวยามอบเงินกองทุนฯ ด้านปลัด “ไพโรจน์” ส่ง 5 หน่วยแรงงานจังหวัด เยี่ยมครอบครัว 

“พิพัฒน์” แสดงความเสียใจ 2 แรงงานเสียชีวิตในอิสราเอล เร่งเยียวยามอบเงินกองทุนฯ…

Read More

🔴「รัฐบาลไทย นำโดย พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประสานความร่วมมือกับรัฐบาลออสเตรเลีย เปิดศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ สถาบันฝึกอบรมแห่งแรกในภูมิภาค มุ่งยกระดับการเพิ่มขีดความสามารถ สมรรถนะและศักยภาพในงานป้องกัน ปราบปรามแก๊งค้ามนุษย์」

🔴「รัฐบาลไทย นำโดย พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประสานความร่วมมือก…

Read More