ก.แรงงาน ฝึกครูต้นแบบระดับจังหวัด มุ่งดัน พรบ.คุ้มครองแรงงานอิสระ 20 ล้านคนในประเทศ

ก.แรงงาน ฝึกครูต้นแบบระดับจังหวัด มุ่งดัน พรบ.คุ้มครองแรงงานอิสระ 20 ล้านคนในประเทศ  …

Read More

องคมนตรี เป็นประธานมอบอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากวิทยาลัยชุมชนยะลา ประจำปี 2566 กว่า 300 คน ใน 7 สาขาวิชา

องคมนตรี เป็นประธานมอบอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากวิทยาลัยชุมชนยะลา ประจำปี 2566 …

Read More

จังหวัดน่าน แถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์งาน “ตามรอยเส้นทางธรรมแห่งศรัทธา” ภายใต้โครงการจาริกเส้นทางบุญในมิติทางศาสนา อารามภิรมย์ ๔ ครูบา๕ พระเจ้า ๙ พระธาตุ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จังหวัดน่าน แถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์งาน “ตามรอยเส้นทางธรรมแห่งศรัทธา” ภายใต้…

Read More

🔴「พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม หารือทวิภาคีไทย-โปรตุเกส ศึกษา “โปรตุเกสโมเดล” ยกระดับการบำบัดผู้ติดยาเสพติดในประเทศไทย」

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะ หารือผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระท…

Read More

พิษณุโลก รับสมัคร ส.ว.วันแรกคึกคัก ห้ามหาเสียง ห้ามเปิดเผยจำนวนและรายชื่อผู้สมัครในแต่ละวัน

พิษณุโลก รับสมัคร ส.ว.วันแรกคึกคัก ห้ามหาเสียง ห้ามเปิดเผยจำนวนและรายชื่อผู้สมัครในแต่ละวั…

Read More