พิพัฒน์ตั้งเป้าดึงแรงงานอิสระ 20 ล้านคน เข้าสู่ประกันสังคม ม.40 มุ่งดูแลคุณภาพชีวิตระยะยาว

พิพัฒน์ตั้งเป้าดึงแรงงานอิสระ 20 ล้านคน เข้าสู่ประกันสังคม ม.40 มุ่งดูแลคุณภาพชีวิตระยะยาว…

Read More