พาณิชย์สุโขทัย ! นำคณะอุดหนุนร้านอาหาร Thai Select @ เมืองแคลการี่ รัฐอัลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา

พาณิชย์สุโขทัย ! นำคณะอุดหนุนร้านอาหาร Thai Select @ เมืองแคลการี่ รัฐอัลเบอร์ตา ประเทศแคน…

Read More

นายบรรเลง หนูหริ่ง นายก อบต.ดงเดือย ให้สัมภาษณ์ กับ ชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย

นายบรรเลง หนูหริ่ง นายก อบต.ดงเดือย ให้สัมภาษณ์ กับ ชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย …วันที…

Read More

ก.แรงงาน รวมพลังเครือข่ายร่วมต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก ปี 67

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รวมพลังเครือข่ายนายจ้าง ลูกจ้าง และภาคส่วนท…

Read More

แม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมกิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

แม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมกิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ…

Read More

“พิพัฒน์” ห่วงใย เหตุแผ่นคอนกรีตหล่นทับคนงานเสียชีวิต มอบ ประกันสังคม จ่ายเงินเยียวยาทายาท 1.1 ล้านบาท

“พิพัฒน์” ห่วงใย เหตุแผ่นคอนกรีตหล่นทับคนงานเสียชีวิต มอบ ประกันสังคม จ่ายเงิน…

Read More