💂 ตรวจเยี่ยมชุดคุ้มครองตำบลในพื้นที่จังหวัดปัตตานี นำความห่วงใยจากแม่ทัพภาคที่ 4 ส่งถึงกำลังพลผู้ปฏิบัติงาน

💂 ตรวจเยี่ยมชุดคุ้มครองตำบลในพื้นที่จังหวัดปัตตานี นำความห่วงใยจากแม่ทัพภาคที่ 4 ส่งถึงกำลังพลผู้ปฏิบัติงาน

✳️ วันนี้ (14 พฤศจิกายน 2565) เวลา 13.30 น. พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจอาสาสมัครชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จำนวน 4 ชุด ประกอบด้วย ชุดคุ้มครองตำบลทุ่งคล้า อำเภอสายบุรี, ชุดคุ้มครองตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ, ชุดคุ้มครองตำบลสาคอบน อำเภอมายอ และ ชุดคุ้มครองตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยมี นายอำเภอ, หัวหน้าชุดคุ้มครองตำบล, ผู้แทนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปัตตานี, สมาชิกอาสาสมัครประจำชุดคุ้มครองตำบล พร้อมภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้มอบสิ่งของบริโภค เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่อาสาสมัครชุดคุ้มครองตำบลอีกด้วย

🔸 พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า เป้าหมายในการลงพื้นที่วันนี้คือการให้กำลังใจและนำข้อเน้นย้ำของ พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ซึ่งได้ให้ความสำคัญกับแผนเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่อาสาสมัครประจำพื้นที่ ปีที่แล้วได้มีการส่งมอบความรับผิดชอบให้กับกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย อย่างไรก็ตามในปีนี้ได้มีการปรับกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร ที่เป็นเจ้าหน้าที่โครง ออกไปถึง 57 ชคต. ซึ่งได้มีการประเมินความพร้อมของ ชคต. แล้ว ว่าสามารถที่จะปรับกำลังเจ้าหน้าที่ทหารออกไปได้ แต่แม่ทัพภาคที่ 4 ยังคงเป็นห่วง จึงได้ให้เน้นย้ำกำหนดแนวทางการปฏิบัติ โดยเฉพาะในเรื่องของการติดตามสถานการณ์ด้านการข่าว, การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่ได้มีการซักซ้อมและทำความเข้าใจกันแล้วก็คือ 3 นอก 4 ใน,

การเฝ้าระวังการก่อเหตุขณะกลับไปพักที่บ้าน, การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะกำลังพล เหล่านี้เป็นสิ่งที่แม่ทัพภาคที่ 4 เน้นย้ำ หลังจากนี้จะเข้าสู่การประเมิน เป็นการประเมินทั้งในระดับพื้นที่ของอำเภอ จังหวัด และหน่วยเฉพาะกิจจะเข้ามาประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมไว้ก่อน จากนั้นจะมีการส่งชุดประเมินของกองบังคับการควบคุมกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาทำการประเมินทั้ง 5 ด้าน สิ่งที่เป็นความคาดหวังของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และกรมการปกครอง คือ สมาชิกชุดคุ้มครองตำบล สามารถปฎิบัติหน้าที่ในการดูแลภารกิจเชิงรับแทนกำลังเจ้าหน้าที่ทหารได้ 100 เปอร์เซ็นในอนาคต เพราะทุกคนคือคนในพื้นที่จะทำหน้าที่ดูแลครอบครัวและคนในชุมชนของตนเอง สิ่งที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของ ชคต. นั่นคือการมีส่วนร่วมของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนในชุมชน

 

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์
#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

Related posts