พิธีทำบุญและแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา”

พิธีทำบุญและแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา”

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.30 น. นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นายกฤชทิพ ชะนิดไทย นายอำเภอทุ่งเสลี่ยม เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและฟังเทศน์เฉลิมพระธรรมบารมี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรและฟังเทศน์ในครั้งนี้ ณ วัดทุ่งเสลี่ยม ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

โดยมี พระครูสุเขตสุทธาลังการ (อลงกรณ์ อนาลโย) เจ้าอาวาสวัดทุ่งเสลี่ยม เป็นประธานสงฆ์ แสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีกัณฑ์ “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ในการนี้ นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย

Related posts