เลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมนำถุงยังชีพพระราชทานฯ มอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่จชต.

เลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมนำถุงยังชีพพระราชทานฯ มอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่จชต. ขณะที่ชาวบ้านต่างสำนึกพระมหากรุณาธิคุณและขอให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชร กิติยาภา ฯ ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นำโดย พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วยผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.และเจ้าหน้าที่ ทราเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่นำถุงยังชีพพระราชทานจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ เป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เพื่อแจกจ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาสถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่บ้านละหาร หมู่ที่ 5 ตำบลละหาร อำเภสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน 345 ถุง และมอบให้แก่พระสาธิต ปริบุณโร เจ้าอาวาสวัดโคกหญ้าคา อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี จำนวน 10 ถุง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจ

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวถึงการลงพื้นที่ในครั้งนี้ว่าจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น ทำให้มีประชาชนได้รับความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงมีพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก เนื่องจากพื้นที่แห่งนี้ถือเป็นพื้นที่รับน้ำทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำปัตตานีก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลต้องผ่านเขตอำเภอเมืองปัตตานี มีระดับสูงขึ้นจนเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ราบลุ่มและบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ ศอ.บต.จึงได้ขอความอนุเคราะห์ ไปยังมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อนำถุงยังชีพพระราชทานมอบให้แก่พี่น้องประชาชน ตลอดจนพระภิกษุที่ได้รับความเดือนร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อให้พี่น้องประชาชนรู้สึกว่าสถาบันพระมหากษัตริย์และรัฐบาล ไม่ทอดทิ้งไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนทุกภาคส่วนจะร่วมด้วยช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในทุกมิติ

ด้านนายบราฮาน ดือราเเม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลละหาร อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี กล่าวว่า ในพื้นที่มีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบกว่า 345 ครัวเรือน ซึ่งก่อนหน้านี้น้ำท่วมสูงรถไม่สามารถเข้ามาในหมู่บ้านได้ต้องใช้เรือในการสัญจรเข้ามาในหมู่บ้าน วันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ศอ.บต. ได้นำถุงยังชีพพระราชทานฯ มอบให้กับชาวบ้านซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบภัยเป็นประจำทุกปี ทำให้ทุกคนรู้สึกตื้นตันใจและมีกำลังใจ รวมถึงต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถึงแม้พระองค์จะประชวร เเต่ก็ยังเป็นห่วงประชาชนในพื้นที่นำของถุงยังชีพมามอบให้ถึงพื้นที่เพื่อให้สามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ในเบื้องต้น ในนามผู้แทนประชาชนในพื้นที่ตำบลละหารขอให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯทรงหายประชวรและมีพลานามัย ที่สมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ว

ขณะที่ชาวบ้านที่ได้รับมอบถุงยังชีพพระราชทาน ฯ ในครั้งนี้กล่าวด้วยความสำนึกในพระมกากรุณาธิคุณว่า ตนเองได้มีการติดตามพระอาการประชวรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ อย่างใกล้ชิดที่ผ่านมาพระองค์ ทรงช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เป็นประจำทุกปีมาโดยตลอด และเมื่อทราบว่าองค์ท่านประชวร ก็รู้สึกห่วงใยพระองค์มากขอให้พระองค์ท่านหายจากอาการประชวรและกลับมาแข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของประชาชนทุกคนต่อไป

และในวันเดียวกันนี้คณะเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ยังได้ลงพื้นที่นำถุงยังชีพพระราชทาน ฯ ลงพื้นที่แจกจ่ายให้กับประชาชนและพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ประกอบด้วย พื้นที่จังหวัดยะลา 500 ถุง จังหวัดปัตตานี จำนวน 690 ถุง และจังหวัดนราธิวาส จำนวน 1,000 ถุง เพื่อเป็นขวัญกำลังให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยต่อไป

 

Related posts