“จิบกาแฟ แชร์ความคิด” กิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 2/2566

“จิบกาแฟ แชร์ความคิด” กิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 2/2566

 


วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 น. นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ นายดำรง มโนรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ในรูปแบบกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 2/2566 ในแนวคิด “จิบกาแฟ แชร์ความคิด” ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

โดยจังหวัดสุโขทัย ได้กำหนดให้มีกิจกรรมประชุมหารือข้อราชการประจำเดือน ในรูปแบบกิจกรรมสภากาแฟ เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด และภาคเอกชน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในจังหวัดสุโขทัย


ในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกอ.รมน. จังหวัดสุโขทัย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย และภาคเอกชนกับรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเป็นเจ้าภาพดำเนินกิจกรรมในครั้งถัดไป

 

Related posts