ศรีสะเกษ  พ่อเมืองเปิดงานเทศกาลข้าวโพดหวาน และของดีศรีรัตนะ ประจำปี 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรของอำเภอศรีรัตนะ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย   

ศรีสะเกษ  พ่อเมืองเปิดงานเทศกาลข้าวโพดหวาน และของดีศรีรัตนะ ประจำปี 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรของอำเภอศรีรัตนะ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย   
https://youtu.be/w9P-jJyNqHE
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีรัตนะ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลข้าวโพดหวาน และของดีศรีรัตนะ ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรของอำเภอศรีรัตนะ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย  ตลอดจน การออกบู๊ทนิทรรศกาล OTOP ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีการประกวด ผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้เกษตรกร ผลิตสินค้าทางการเกษตรที่มีคณภาพ ออกสู่ตลาด
สำหรับพิธีเปิดงานในครั้งนี้  เป็นไปด้วยความสวยงาม มีการแสดงฟ้อนรำ จากตัวแทน หน่วยงานราชการ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมแสดง กว่า 400 คน โดยมี นายสุรพล ศรีพนมธนากร นายอำเภอศรีรัตนะ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ
นายสุรพล ศรีพนมธนากร นายอำเภอศรีรัตนะ กล่าวว่า อำเภอศรีรัตนะเป็นหนึ่งในอำเภอที่มีศักยภาพในการผลิตข้าว พืชสวน พืชไร่ โดยเฉพาะข้าวโพดหวาน ซึ่งเป็นเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยมีผลผลิตออกสู่ตลาดตลอดทั้งปี สร้างเงิน สร้างงาน สร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างชื่อเสียงให้แก่อำเภอศรีรัตนะเป็นอย่างดี ชาวอำเภอศรีรัตนะทุกภาคส่วน จึงพร้อมใจกันจัดงานเทศกาลข้าวโพดหวาน และของดีศรีรัตนะ ประจำปี 2566 ขึ้น
โดยได้กำหนดจัดขึ้นใ นระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2566 นี้ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความสนใจในการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตให้ได้ตรงตามความต้องการของตลาด ส่งเสริมให้เกษตรกรสร้างผลผลิตโดยอาศัยตลาดนำการผลิต กระตุ้นให้เกิดการผลิต การตลาดหมุนเวียนอย่างครบวงจร ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ของชุมชนและอำเภอให้ปรากฏแก่สายตาและความรับรู้ของมหาชน เป็นการสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวอำเภอศรีรัตนะ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและของดีศรีรัตนะต่อไป/////
ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

Related posts