อบจ.สงขลา สนับสนุนการกีฬา ส่งมอบ สนามกีฬามาตราฐาน แก่อบต.คลองหอยโข่ง ตามนโยบาย 1 สนามกีฬา 1 อำเภอ

อบจ.สงขลา สนับสนุนการกีฬา ส่งมอบ สนามกีฬามาตราฐาน แก่อบต.คลองหอยโข่ง ตามนโยบาย 1 สนามกีฬา 1 อำเภอ

30 มีนาคม 2566 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นาย นรินทร์ หล้าต้น ผู้อำนวยการสำนักช่าง และเจ้าหน้าที่กองช่าง อบจ.สงขลา ร่วมส่งมอบสนามกีฬาและลู่วิ่งยางสังเคราะห์ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหอยโข่ง โดยมี นายภาษิต สุขสันต์ นายก อบต.คลองหอยโข่ง ผู้บริหาร และข้าราชการร่วมรับมอบ โดยมีนายมานิต บริพันธ์ นายอำเภอคลองหอยโข่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.คลองหอยโข่ง นายเดชอิศม์ ขาวทอง รองหัวหน้าพรรคปชป. และส.ส.พรรคปชป.เขต 5 สงขลา นางสาวสุภาพร กำเนิดผล ส.ส.เขต 6 พรรคปชป.สงขลา พร้อมด้วยนายสาธิต สุวรรณชาตรี นายก อบต.คลองหลา นายสมนึก บุตรคง นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง ผู้บริหารจาก อบต.ในพื้นที่อำเภอคลองหอยโข่ง ร่วมเป็นพยานในการส่งมอบ ณ สนามกีฬาอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา


นายไพเจน กล่าวว่า สนามกีฬาแห่งนี้เป็นสนามกีฬาประจำอำเภอคลองหอยโข่ง ซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่จะสร้างสนามกีฬามาตราฐานให้กับอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดสงขลา และคลองหอยโข่ง ก็เป็นอำเภอหนึ่งที่อบจ.สงขลา ได้จัดสรรงบประมาณประจำปี 2565 มาดำเนินการ และวันนี้ก็ถือเป็นวันสุดท้ายของการดำเนินงาน วันนี้จึงมีการส่งมอบงานจากผู้รับจ้างให้กับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และทาง อบจ.สงขลา ก็จะส่งมอบสนามแห่งนี้ให้กับ อบต.คลองหอยโข่ง เพื่อรับไปดูแลบำรุงรักษา และใช้งานให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป เพื่อให้พี่น้องประชาชน เด็ก และเยาวชนได้ใช้สนามกีฬาแห่งนี้เป็นที่ออกกำลังกาย ในวันที่จะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติด รวมถึงการเป็นนักกีฬา อาขีพต่อไปในอนาคต สิ่งสำคัญเพื่อพี่น้องประชาชนทั่วไป จะได้มีสุขภาพที่ดี และแข็งแรง เนื่องจากการออกกำลังกาย ดังคำที่ว่า สุขภาพดี ซื้อขายไม่ได้ ถ้ายากได้ต้องมั่งออกกำลังกาย


โดยสนามกีฬาแห่งนี้ถือเป็นสนามกีฬาที่ได้มาตราฐาน รวมไปถึงลู่วิ่งสังเคราะห์ ที่ได้การรับรองจากการกีฬาแห่งประเทศไทย รวมถึงการกีฬาประเภทลานต่างๆ ด้วยงบประมาณ กว่า 8 ล้านบาท
ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2565 อบจ.สงขลาได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างสนามไว้ 2 แห่งคือที่ อำเภอคลองหอยโข่ง และ อำเภอสิงหนคร ส่วนในปี 66 จะจัดสร้างที่ อำเภอสทิงพระ และอำเภอกระแสสินธุ์ และ ในปี 67 ที่อำเภอจะนะ และปีงบประมาณ 68 ก็จะเป็นที่อำเภอรัตภูมิ ต่อไป ซึ่งก็จะครบหมดทั้ง 16 อำเภอในจังหวัดสงขลา ////

 

Related posts