ศรีสะเกษ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินชื่นชม สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ที่ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา

ศรีสะเกษ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินชื่นชม สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ที่ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา

 

เมื่อวันที่ 26 ก.ค.66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย พ.ต.ท.กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์ ที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นางศรีสุดา รักษ์เผ่า เลขานุการประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ได้เดินทางมาติดตามโครงการศึกษาความปลอดภัยในสถานศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย และแสวงหาข้อเท็จจริง พร้อมทั้งประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 น.ส.รุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นางปุณิกา ธรรมนูญ รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ช่วยปฏิบัติราชการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นางรังสินี บุญทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ศรีสะเกษ และบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า ในวันนี้ตนและคณะ ได้เดินทางมาเพื่อเรียนรู้การให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในสถานศึกษา ของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ซึ่งได้ทราบมาว่าทาง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก โดยได้เน้นย้ำไปยังสถานศึกษาในสังกัดให้ความสำคัญและมีรูปแบบ มีแผนงาน มีการกำหนดกิจกรรมรองรับที่น่าศึกษา และนำไปถอดบทเรียนเป็นต้นแบบได้ ซึ่งได้มีการขับเคลื่อนเรื่องนี้ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตนก็เลยสนใจที่จะมาเรียนรู้ วันนี้มาชื่นชม มาขอความรู้ สำหรับเรื่องที่มาศึกษาในวันนี้เป็นประเด็นที่ทางผู้ตรวจการแผ่นดิน และสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสนใจ เพราะว่าในเรื่องความปลอดภัยของเด็กนักเรียน โดยเฉพาะเด็กปฐมวัย ซึ่งยังช่วยตัวเองไม่ได้ในสถานศึกษา เป็นประเด็นที่น่าสนใจ เพราะว่าในมิติของสถานศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ

แน่นอนในงานนโยบายเน้นหนัก ลำดับแรกก็คงหนีไม่พ้นเรื่องคุณภาพการเรียนการสอน เรื่องความเป็นเลิศทางวิชาการ การที่จะได้ความรู้ตรงนั้น แต่สิ่งที่เราสนใจและอยากจะฝากไว้เช่นเดียวกันก็คือ ในส่วนของความปลอดภัย ก็น่าจะเป็นน้ำหนัก หรือเนื้องานที่น่าจะต้องควบคู่ไปกับคุณภาพการเรียนการสอน เพราะว่าเด็กอยู่ในสถานศึกษาต้องมีความปลอดภัย ถ้าไม่มีความปลอดภัย ผู้ปกครองก็จะขาดความเชื่อมั่น หรือตัวเด็กเองในเรื่องของสมาธิ ในเรื่องของการที่จะมุ่งตรงไปยังเรื่องวิชาการ องค์ความรู้ก็จะถูกบั่นทอนไป ต้องขอชื่นชม สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ผอ.เขต รอง ผอ.เขต ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ โชคดีคือ เรื่องนี้ถ้าลำพังกระทรวงศึกษาธิการ หรือ สพฐ. ขับเคลื่อนไปโดยลำพัง ก็ยังเหนื่อยยังหนัก แต่ก็ได้ทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมาเป็นโครงใหญ่ให้ ก็จะทำให้เรื่องเป้าหมาย ทิศทางการขับเคลื่อน หรือคุณภาพของงานที่เราไป ก็น่าจะมีคุณภาพ และไม่โดดเดี่ยว

ต่อมา เวลา 10.45 น.วันเดียวกันนี้ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ได้เดินทางไปที่ ร.ร.บ้านซำโพธิ์ ต.ซำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ เพื่อติดตามโครงการศึกษาความปลอดภัยในสถานศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย พร้อมทั้งเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน และให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่ง ร.ร.บ้านซำโพธิ์ ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย 4 ปีติดต่อกัน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมี นายคมป์ สังข์วงษ์ นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ กล่าวต้อนรับ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นายรังสฤษดิ์ บุญรอง รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นางปุณิกา ธรรมนูญ รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ช่วยปฏิบัติราชการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นางรังสินี บุญทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ศรีสะเกษ น.ส.วราลักษณ์ จำปาขีด นายก อบต.ซำ นายวรัญญู จันทร์ละออ ผอ.รพสต.บ้านแทง นายสีทอง ปัญญาคม ประธานกรรมการสถานศึกษา นางรุ่งรัตน์ สหัสดี ผอ.รร.บ้านซำโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา CEO เมืองสวนสมเด็จ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะที่ปรึกษา และ อสม. ร่วมให้การต้อนรับ/////////

 

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

Related posts