สุโขทัย พิธีเปิดโครงการพัฒนาความพร้อมด้านระเบียบวินัยสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

สุโขทัย พิธีเปิดโครงการพัฒนาความพร้อมด้านระเบียบวินัยสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายนพพร ภู่เจริญ รองนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี พร้อมด้วย นายสุรินทร์ จำเนียร ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาความพร้อมด้านระเบียบวินัยสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2566

โดยนางสาวขนิษฐา สีสมุดคำ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดำรงประชาสรรค์) กล่าวรายงานในการจัดโครงการพัฒนาความพร้อมด้านระเบียบวินัยสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ปฏิบัติกิจกรรมและซึมซับค่านิยมที่ดีงาม เป็นผู้ที่มีความกล้าหาญ อดทน มีระเบียบวินัยในตนเอง โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมจำนวน 208 คน ณ ค่าย กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.(ค่ายรามคำแหงมหาราช ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

Related posts