เซลล์แมนจังหวัดสุโขทัย ! ดูงาน Thailand Week @ Singapore 2023

เซลล์แมนจังหวัดสุโขทัย ! ดูงาน Thailand Week @ Singapore 2023


วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น.(13.00 น.ตามเวลาท้องถิ่นประเทศไทย) นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย เซลล์แมนจังหวัดสุโขทัยและภรรยา ได้เข้าเยี่ยมชมการจัดงานแสดงสินค้า Thailand Week @Singapore 2023 ภายใต้ชื่องาน “Amazing Thailand … Craft your Journey” ณ ศูนย์การค้า Suntce city Tower 3&4 กรุงสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ โดยมีผู้ประกอบการจากประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์นำสินค้าในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสุขภาพและความงาม กลุ่มของใช้ภายในบ้านและของตกแต่งบ้าน กลุ่มแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ และสินค้าอื่น ๆ รวม 60 คูหา มาแสดงและจำหน่ายในรูปแบบค้าปลีกและการเจรจาธุรกิจการค้า(Business Matching) ระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม 2566

ซึ่งได้รับเกียรติจากนายชุตินธร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย ณ สิงคโปร์ และนายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ด้านตลาดเอเซียและแปซิฟิกใต้ ร่วมพิธีเปิดงานเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ในการนี้ คุณณธมา คูณผล อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายการพาณิชย์) เซลล์แมนประเทศสิงคโปร์ให้การต้อนรับ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสินค้าและบริการของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จัก เกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพ รวมถึงกระตุ้นความต้องการสินค้าและบริการไทยให้เพิ่มมากขึ้นในกลุ่มผู้บริโภคชาวสิงคโปร์และชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศสิงคโปร์

Related posts