พิษณุโลก ขวัญ/กำลังใจ เรามีให้กันและกันกองบัญชาการช่วยรบที่ 3

พิษณุโลก ขวัญ/กำลังใจ เรามีให้กันและกันกองบัญชาการช่วยรบที่ 3

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 คุณจุฑาทิพย์ ยงพาณิชย์ ประธานสมาคมเเม่บ้านทหารบก สาขา กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 , พันเอก เกรียงศักดิ์ ชมภูน้อย ผู้บังคับกองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เเละ คุณณัฐธยาน์ ชมภูน้อย ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เดินทางพบปะเยี่ยมเยียน , มอบทุนยังชีพ , สิ่งของอุปโภค – บริโภค และอุปกรณ์การเรียน ให้เเก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษ ของกำลังพลกองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ณ บ้านพักข้าราชการกองพันทหารขนส่งที่ 23 ฯ จำนวน 2 ครัวเรือน

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts