!!! นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบบ้านใหม่โครงการบ้านพอเพียง…

!!! นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบบ้านใหม่โครงการบ้านพอเพียง…

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีมอบบ้านใหม่โครงการบ้านพอเพียง ให้กับนางมาลี วงศ์ญาติ ม.11 ต.เมืองเก่า อ.มือง จ.สุโขทัย โดยมี พ.ต.อ.นพพร กวาวหนึ่ง ผกก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.เข้าร่วมพิธี จัดสร้างโดยมูลนิธิพลายชุมพล พระครูปลัดวัฒนสาธุคุณ ประธานมูลนิธิ ร่วมกับ อบต.เมืองเก่า และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 บ้านแสนตอ ต.เมืองเก่า อเมือง จ.สุโขทัย

Related posts