“ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” รวมพลังช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในสังคม

“ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” รวมพลังช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในสังคม

 

 

🔵 กลุ่มเพื่อนนายกชาย ร่วมกับ มูลนิธิ “วรวิทย์ ขาวทอง” จัดโครงการ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ระดมทุน ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในสังคม บางคนพ่อแม่เสียชีวิตหมด ต้องออกจากโรงเรียน บางคนพ่อแม่ติดคุกหมดเด็กต้องออกจากโรงเรียน บางคนอยู่กับปู่ย่าตายายพอปู่ย่าตายายแก่มาก หลานต้องออกจากโรงเรียน

🔵 โดยทางมูลนิธิได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งซึ่งมีหน้าที่ รับเรื่อง รับปัญหา พิจารณา ตัดสินใจช่วยเหลือ เพราะหากปล่อยให้ปัญหานี้อยู่ต่อไป เด็กเหล่านี้อาจสร้างปัญหาให้กับสังคมและประเทศชาติได้ พวกเรา กลุ่มเพื่อนนายกชาย จึงได้ร่วมกับมูลนิธิ “วรวิทย์ ขาวทอง” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาดังกล่าว จึงจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อระดมทุน

18 ก.ย. 66 นี้ เริ่มต้นที่สนามชนกีฬาโคนานาชาติ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ครับ

#เราจะค้านในสิ่งที่ผิดแต่จะสนับสนุนในสิ่งที่ถูกต้อง #นายกชาย #ใจถึงพึ่งได้ #คบแล้วจะรักรู้จักแล้วจะชอบ

 

Related posts