รมว.แรงงาน “พิพัฒน์” ห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงานภาคใต้น้ำท่วม โดยปลัดแรงงาน “ไพโรจน์” รับลูก จัดส่งข้าวสาร – ถุงยังชีพ กว่า 3,000 กิโลกรัม เร่งช่วยเหลือในพื้นที่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

รมว.แรงงาน “พิพัฒน์” ห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงานภาคใต้น้ำท่วม โดยปลัดแรงงาน “ไพโรจน์” รับลูก จัดส่งข้าวสาร – ถุงยังชีพ กว่า 3,000 กิโลกรัม เร่งช่วยเหลือในพื้นที่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์ระหว่างวันที่ 22 – 30 ธ.ค.66 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล ซึ่งจากข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า จากเหตุการณ์ดังกล่าวมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม 34 อำเภอ 196 ตำบล 1,324 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 109,282 ครัวเรือน ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือของกระทรวงแรงงานเมื่อวันที่ 29 ธ.ค.66 หลังจากที่ผมและคณะ ได้ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบและมอบถุงยังชีพ จำนวน 1,050 ถุง

พร้อมกับผมได้มอบหมายให้นายสิรภพ ดวงสอดศรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่เตรียมอาหารเพื่อมอบข้าวกล่องให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน 1,400 ชุดแล้วนั้น และในวันนี้ผมได้รับรายงานจากนายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน ว่า กระทรวงแรงงานยังได้จัดส่งข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัม อีกจำนวน 600 ถุง และถุงยังชีพที่บรรจุข้าวสาร อาหารแห้ง และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 120 ถุง รวมทั้งสิ้น 720 ถุง ซึ่งเดินทางออกจากกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.66 โดยลำเลียงไปยังจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เพื่อมอบให้กับพี่น้องผู้แรงงานซึ่งประสบอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าวเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพและเป็นขวัญกำลังใจให้ในเบื้องต้นแล้ว

ด้าน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ท่านพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในภาคใต้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง มีความห่วงใยถึงพี่น้องผู้ใช้แรงงาน และประชาชนที่ประสบอุทกภัยจึงได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบและมอบถุงยังชีพด้วยตนเอง และในวันนี้ผมได้รับรายงานจากแรงงานปัตตานี ยะลา และนราธิวาสว่า แต่ละจังหวัดได้รับข้าวสารและถุงยังชีพที่ลำเลียงไปจากกระทรวงแรงงานจำนวนทั้งสิ้น 720 ถุง แบ่งเป็นข้าวสารจังหวัดละ 200 ถุง และถุงยังชีพจังหวัดละ 40 ถุง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครแรงงาน และบัณฑิตแรงงานนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่

นอกจากนั้น ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน บัณฑิตแรงงานและอาสาสมัครแรงงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องผู้ใช้แรงงานและประชาชน โดยสนับสนุนช่วยขนย้ายสิ่งของ รถยนต์ ยานพาหนะ และประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยและมอบถุงยังชีพ อาหาร และน้ำดื่มแก่ผู้ประสบภัย ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน รถยนต์ รถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ทางการเกษตรภายหลังน้ำลด รวมทั้งทำการสำรวจบ้านเรือนที่เสียหายทั้งหลังและเสียหายบางส่วน เพื่อที่จะทำการซ่อมแซมและสร้างบ้านพักให้ใหม่อีกด้วย

ทั้งนี้ ลูกจ้าง นายจ้าง และประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับความเดือดร้อนและต้องการขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่ หรือสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506

Related posts