ศรีสะเกษ มูลนิธิวัดป่าพิมลถวายปัจจัยแด่เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50,000 บาท เพื่อสมทบ “กองบุญสุขภาวะพระภิกษุสามเณรอาพาธจังหวัดศรีสะเกษ”

ศรีสะเกษ มูลนิธิวัดป่าพิมลถวายปัจจัยแด่เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50,000 บาท เพื่อสมทบ “กองบุญสุขภาวะพระภิกษุสามเณรอาพาธจังหวัดศรีสะเกษ”

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ พระวชิรสิทธิธาดา เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี กองทุนพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาและกิจกรรมวันครูปริยัติศรีสะเกษสัมพันธ์ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีคณะพระสังฆาธิการ พระสงฆ์จากทุกวัดของทั้ง จ.ศรีสะเกษ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนทั่วไป มาร่วมพิธีจำนวนมาก

ในโอกาสที่เป็นมงคลยิ่งนี้ พระเดชพระคุณท่านพระศรีญาณวิเทศ ประธานมูลนิธิวัดป่าพิมล และเจ้าอาวาสวัดป่าพิมลมังคลาราม พร้อมด้วย พระมหาสมัย ปัญญาวโร รองเจ้าอาวาสวัดป่าพิมลมังคลาราม พระมหาบวรวิชญ์ อธิปัญโญ รองประธานมูลนิธิ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้นำเอาปัจจัย จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) มาถวาย แด่ พระเดชพระคุณท่านพระวชิรสิทธิธาดา เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการร่วมสมทบทุน “กองบุญสุขภาวะพระภิกษุสามเณรอาพาธจังหวัดศรีสะเกษ” โดยพระเดชพระคุณท่านพระศรีญาณวิเทศ ได้ขอให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันด้วย/////////

 

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

Related posts