จังหวัดสุโขทัย จัดพิธีถวายราชสดุดี วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

จังหวัดสุโขทัย จัดพิธีถวายราชสดุดี วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


วันนี้ (18 มกราคม 2567) เวลา 08.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีวางพานพุ่มถวายราชสดุดี วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวโรกาสครบรอบ 432 ปี โดยมี นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นางสงวน มะเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการเข้าร่วมในพิธี


ทั้งนี้ การทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ อนุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2135 เป็นพระวีรกรรมครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทย จนกลายเป็นเป็นภาพลักษณ์ของความกล้าหาญ และเพื่อร่วมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย และทรงสถาปนาความเข้มแข็ง มั่นคงแก่ประเทศไทยมาตั้งแต่อดีต นำมาซึ่งความสงบสุข และเกียรติภูมิของราชอาณาจักรไทยมาถึงปัจจุบันนี้

Related posts