รมว.กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล สมทบทุนจัดซื้อรถกู้ภัยฉุกเฉิน และบูรณะพระอุโบสถวัดศรีพัฒนาราม ต.ตาเซะ จ.ยะลา

รมว.กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล สมทบทุนจัดซื้อรถกู้ภัยฉุกเฉิน และบูรณะพระอุโบสถวัดศรีพัฒนาราม ต.ตาเซะ จ.ยะลา

วันนี้ ( 20 มกราคม 2567) เวลา 12.50 น. ที่ วัดศรีพัฒนาราม (วัดบ้านคล้า) ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล ประจำปี 2567 สมทบทุนจัดซื้อรถกู้ภัยฉุกเฉิน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในการช่วยเหลือประชาชน และนำปัจจัยไปบูรณะพระอุโบสถ เนื่องจากทรุดโทรมเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา เพื่อทำนุบำรุงเสริมสร้างพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยมี พระครูชัยธัชวิริยาภรณ์ (พระใบฎีกาธงชัย วิริโย) เจ้าอาวาสวัดศรีพัฒนาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์


พร้อมด้วย นางสิริวิมล พงษ์อักษร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานอุปถัมภ์ผ้าป่ามหากุศล ,พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้,พลตรี เฉลิมพงค์ คงบัว เลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, พลตรี นิติ ติณสูลานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ,หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร พุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก


โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ,เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ , เลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้นำถวายผ้าป่ามหากุศล พร้อมเครื่องไทยธรรมแด่พระครูชัยธัชวิริยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดศรีพัฒนาราม โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก


สำหรับพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลในครั้งนี้ ประชาชนไทยพุทธในพื้นที่พร้อมใจร่วมกันจัดขึ้น เพื่อสมทบทุนจัดซื้อรถกู้ภัยฉุกเฉิน และส่งต่อให้กับหน่วยกู้ภัยในพื้นที่ โดยเป็นการจัดหายานพาหนะ พร้อมอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานให้สามารถดูแลผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุได้อย่างทันท่วงที มุ่งเน้นช่วยบรรเทา ลดการสูญเสียในชีวิตที่อาจเกิดขึ้น และใช้ประโยชน์ในราชการ ในการดูแลความปลอดภัย ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ประชาชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนนำปัจจัยไปบูรณะโบสถ์ เพื่อทำนุบำรุงรักษาศาสนสถานให้อยู่คู่กับพื้นที่เป็นศูนย์รวมจิตใจแก่พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ต่อไป

Related posts