💢💢อำเภอเมืองสุโขทัยทำ (1)ต้องได้มากกว่า (1)(commited) ดำเนินโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดเคลื่อนที่ ในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย💢💢

💢💢อำเภอเมืองสุโขทัยทำ (1)ต้องได้มากกว่า (1)(commited) ดำเนินโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดเคลื่อนที่ ในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย💢💢

(pencil)วันที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสุโขทัย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสุโขทัย และโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ พร้อมนำทุกภาคส่วนถวายสัตย์ปฏิญาณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

โดยมีนางพร้อมจันทร์ ทีคะสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นางสาวสรินรัตน์ เกิดสกุลรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอเมืองสุโขทัย นายธวัช ใสสม พัฒนาดารจังหวัดสุโขทัย ทหาร ตำรวจ สมาชิกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในกิจกรรม


(pencil)จากนั้น นายสุชาติ ทีคะสุข มอบหมายให้นางพร้อมจันทร์ ทีคะสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย และนางสาวสรินรัตน์ เกิดสกุลรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ครัวเรือนยากจน ในตำบลวังทองแดงได้แก่ ครัวเรือนของนายทวน อุ่นอุรา บ้านเลขที่ 121 หมู่ที่ 2 ตำบลวังทองแดง อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย และนายสนม แป้นปั้น บ้านเลขที่ 37/2 หมู่ที่ 2 ตำบลวังทองแดง อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
(pencil)ในการนี้ นางสุภาภรณ์ ดำรงกุลพัฒนาการอำเภอเมืองสุโขทัยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุโขทัย เข้ารวมกิจกรรม ณ วัดไสยาศน์ หมู่ที่ 2 ตำบลวังทองแดง อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

 

ภาพ(digital camera): ข่าว(newspaper) : สพอ.เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#Big data
#ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
#สุโขทัยไปด้วยกัน
#OTOPSUKHOTHAI
#ทำ1ต้องได้มากกว่า1
#อาสาพัฒนา
(heart)สุขที่…สุโขทัย(heart)

Related posts