🔴「พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประชุมเพิ่มความเข้มปราบยาเสพติด」

🔴「พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประชุมเพิ่มความเข้มปราบยาเสพติด」

 

(วันที่ 27 พฤษภาคม 2567) ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงยุติธรรม ว่า พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ภายหลังการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 1/2567 ว่า นายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้ประชาชนมีความพึงพอใจ มีความเชื่อมั่น และปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไขอย่างยั่งยืน โดยเบื้องต้นได้ให้ดำเนินมาตรการในทุกด้านอย่างเข้มข้นยิ่งขึ้น และใน 90 วันนี้ จะเร่งรัดติดตามใน 3 เรื่องสำคัญ คือ ความต้องการของผู้ใช้ยาเสพติด ซึ่งพบว่าจำนวนผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชนมีน้อยกว่ากลุ่มที่อยู่ในเรือนจำหรือผู้ที่อยู่ระหว่างคุมประพฤติ

 

โดยจะเพิ่มเงื่อนไขให้กลุ่มคนเหล่านี้ที่มีประมาณ 200,000 คนเข้าบำบัดรักษาภายใน 3 เดือนนี้  ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการคัดกรองใหม่ และไม่ละเลยเรื่องสถานที่บำบัดฟื้นฟูโดยเฉพาะใน 25 จังหวัดที่มีปัญหายาเสพติดร้ายแรง ส่วนการสืบสวนจับกุมผู้ค้ารายย่อยที่มีจำนวนมากอย่างตรงไปตรงมา โดยเฉพาะกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือ ผู้ค้ำยัน ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และในระดับประเทศที่จะต้องจัดการอย่างเด็ดขาด โดยมี ป.ป.ส.เป็นหน่วยงานกลางในการประสานข้อมูลและการปฏิบัติ  และอาจมีการยกระดับเป็นหน่วยปฏิบัติการ (task force) ด้านข่าวสารเพื่อต่อสู้กับการฟอกเงินในอนาคต

 

ทั้งนี้ ยังมีมาตรการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศ เพื่อบังคับใช้มาตรการยึดทรัพย์กลุ่มผู้ลักลอบนำเข้ายาเสพติดเข้ามาในประเทศให้เข้มข้นกว่าเดิม และหลังจากนี้ เมื่อครบ 3 เดือนจะให้สถาบันกลาง (นิด้าโพล) สำรวจความคิดเห็น ความพึงพอใจขอประชาชนอีกครั้ง ส่วน 25 จังหวัดที่มีปัญหายาเสพติดค่อนข้างสูง และจะต้องมีการปฏิบัติให้เห็นผลเป็นพิเศษ จะมีการกระจายอำนาจการตัดสินใจไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่างๆในระดับพื้นที่ เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือศูนย์บำบัดฟื้นฟูต่างๆ เพื่อคืนคนที่มีคุณภาพกลับไปให้ครอบครัวก่อน

Related posts