นายจินตศักดิ์ แสงเมือง นายก อบต. ไกรนอก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ! จัดเต็ม ! ข่วยเหลือชาวบ้าน น้ำแล้ง น้ำท่วม ทุกๆปี !

นายจินตศักดิ์ แสงเมือง นายก อบต. ไกรนอก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ! จัดเต็ม ! ข่วยเหลือชาวบ้าน น้ำแล้ง น้ำท่วม ทุกๆปี !

…วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นายจินตศักดิ์ เมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ให้สัมภาษณ์ กับ ชมรมนักข่าวจังหวัดสุเโขทัย ที่ผ่านมาในช่วงน้ำแล้ง ได้จัดทีมเจ้าหน้าที่ของ อบต.เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และในช่วงฤดูฝนหลาก ในพื้นที่ตำบลไกรนอกจะโชดดีที่มีโครงการของชลประทาน โครงการบางระกำโมเดล ซึ่งในส่วนตำบลไกรนอก ได้รับการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย ได้ส่วนหนึ่ง และทาง อบต.ไกรนอก ยังได้วางการป้องกันวิธีต่างๆให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่เต็มกำลัง และกิจกรรมต่างๆของตำบลไกรนอกมีอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายเป็นอย่างดี

 

Related posts