สตูล จัดพิธีเปิดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

สตูล จัดพิธีเปิดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันนี้ 1 มิ.ย. 67 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจังหวัดสตูลได้รับธงตราสัญลักษณ์ฯ จำนวน 72 ชุด โดยมีนายชาตรี ณ ถลาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายคณิต คงช่วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนร่วมสวมใส่เสื้อสีเหลืองตราสัญลักษณ์ 72 พรรษา เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

ภายในงานฯ ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยการฉายสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ตอนฉัตรแก้วคุ้มเกล้าชาวประชา” และกิจกรรมเฉลิมฉลองตราสัญลักษณ์ ได้แก่ การแสดงรำถวายพระพรชัยมงคล , การแสดงลิเกฮูลู , การแสดงรำดาระ , การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ และการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณศาลากลางจังหวัดสตูลด้วย

ทั้งนี้ในวันพรุ่งนี้ (2 ม.ย. 67) จังหวัดสตูล กำหนดจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ซึ่งเป็นจังหวัดต้นทางของเส้นทางสายที่ 9 เริ่มเวลา 07.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล เพื่อส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ให้กับจังหวัดตรัง ณ จุดเขตแดนรอยต่อจังหวัดสตูล – ตรัง ที่บริเวณโรงเรียนบ้าน เขาติง ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ในเวลา 14.00 น. รวมระยะทาง 91 กิโลเมตร

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดสตูล

Related posts