ผวจ.สงขลา สั่งกวาดล้างร้านขายบุหรี่ไฟฟ้ากลางเมืองหาดใหญ่

ผวจ.สงขลา สั่งกวาดล้างร้านขายบุหรี่ไฟฟ้ากลางเมืองหาดใหญ่
 
วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 17.00 น. ภายใต้อำนวยการของนายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายเศวต เพชรนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ ปลัดจังหวัดสงขลา สั่งการให้นายเอกรัฐ ชูหวาน ป้องกันจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยผู้ช่วยป้องกันจังหวัดสงขลา ผบ.ร้อย.อส.จ.สข.1 และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน บูรณาการร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอหาดใหญ่ นำโดยนายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอหาดใหญ่ จับกุมร้านลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า จำนวน 2 ร้าน พร้อมผู้ต้องหา 2 ราย ดังนี้
1.ร้านไม่มีชื่อ เลขที่ 117/4 ใกล้ตลาดสันติสุข ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้ต้องหา ชื่อ น.ส.ประภาทิพย์  ชาพรมมา ของกลาง
 
1. บุหรี่ไฟฟ้า 163 ตัว
2. น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า 1,057 ขวด
3. หัวพอร์ต 33 อัน
2.ร้านไม่มีชื่อ เลขที่ 111 ใกล้ตลาดสันติสุข ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้ต้องหา ชื่อ นางสมจิต  นพรัตน์ ของกลาง
1. บุหรี่ไฟฟ้า 347 ตัว
2. น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า 747 ขวด
3. หัวพอร์ต 343 อัน
ในข้อหาว่า
   
1. ผู้ใดขายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้า น้ำยาเติม มีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
2. มีความผิดฐานช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ หรือรับไว้โดยประการใด ซึ่งของอันตนรู้ว่าเป็นของที่เข้ามาในราชอาณาจักร โดยยังมิได้ผ่านพิธีการศุลากรโดยถูกต้อง ตามมตรา 246 วรรคหนึ่ง ของพ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 จึงนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางกลับมาทำบันทึกจับกุมที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ เพื่อส่งให้พนักงานสอบสวนสภ.หาดใหญ่ ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

Related posts