CSR ! มอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ(H CARE)กลุ่มวัยกลางคนและผู้สูงอายุจังหวัดสุโขทัย

CSR ! มอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ(H CARE)กลุ่มวัยกลางคนและผู้สูงอายุจังหวัดสุโขทัย

 

     
วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. พระครูโพธิปรีชา เจ้าอาวาสวัดศรีมหาโพธิ์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการที่ คุณวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ ผู้บริหารระดับสูงการสร้างชาติ รุ่นที่ 2 สถาบันการสร้างชาติ (นสช. 2) พร้อมคณะ ได้นำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (H CARE) แผ่นผ้าเช็ดทำความสะอาดบริเวณใต้ร่มผ้า ที่มีปัญหาเหงื่อออกแสบคัน แผลเกาอักเสบ บริเวณใต้ราวนม ใต้รักแร้ และบริเวณสำคัญ รอบรูทวารหนักปวดแสบ

       

เนื่องด้วยปวดเบ่งถ่ายบ่อยถ่ายแข็ง ของโรคริดสีดวง ไปมอบให้กับผู้มีวัยกลางคนและสูงอายุตำบลบ้านหลุม จำนวน 9 หมู่บ้าน ๆ ละ 100 ชุด ณ อาคารศูนย์เพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากตำบลบ้านหลุม วัดศรีมหาโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีผู้ใหญ่บ้านหรือผู้แทนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) แต่ละหมู่บ้านมารับมอบและรับฟังคำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต่อกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ต่อไป

       

กิจกรรมดังกล่าวได้รับการประสานงานและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีจาก นายอำนวย พุฒิทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม นายอนุรักษ์ หลำภักดี กำนันตำบลบ้านหลุม โดยมี นายศุภสัณห์ – นางจรัสศศิ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัยและภรรยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมข้างต้นด้วย

Related posts