“พิพัฒน์” ยกระดับเชพไทยในต่างแดน มอบกรมพัฒน์ จัดทดสอบฝีมือผู้ประกอบอาหารไทยมาตราฐานสากล เพิ่มโอกาสจ้างงานและรายได้สูงขึ้น

“พิพัฒน์” ยกระดับเชพไทยในต่างแดน มอบกรมพัฒน์ จัดทดสอบฝีมือผู้ประกอบอาหารไทยมาตราฐานสากล เพิ่มโอกาสจ้างงานและรายได้สูงขึ้น

 

 


นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายการพัฒนาประเทศด้วยการขับเคลื่อนที่มุ่งเน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จากทุนทางวัฒนธรรม หรือ Soft Power โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง ซึ่งอาหารไทยเป็นส่วนหนึ่งที่รัฐบาลส่งเสริมให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์อันดับต้น ๆ ของประเทศ ประกอบกับกระทรวงแรงงานวางเป้าหมายสำคัญที่ต้องการให้แรงงานไทยทุกคนไม่ว่าจะทำงานอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ต้องได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงาน Up Skill / Re Skill ให้มีทักษะฝีมือแรงงานชั้นสูงและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

การดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ที่เป็นภารกิจหนึ่งของกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงควรดำเนินการทดสอบฝีมือให้กับแรงานไทยที่อยู่ในต่างประเทศด้วย เพื่อยกระดับทักษะฝีมือให้กับแรงงานไทย รวมถึงสร้างการยอมรับจากประเทศต่างๆ ที่รับแรงงานไทยเข้าไปทำงาน จึงมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ สาขาอาชีพต่างๆ ที่คนไทยเข้าไปทำงาน อาทิ การประกอบอาหารไทย พนักงานนวดไทย ซึ่งใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานที่แรงงานไทยได้รับ จะเป็นใบรับรองที่เพิ่มโอกาสในเรื่องของอัตราค่าจ้างอีกด้วย

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า ในปี 2567 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีเป้าหมายดำเนินการ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติทั้งสิ้นจำนวน 217 คน ประกอบด้วย 3 สาขา ได้แก่ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 และระดับ 2 พนักงานนวดไทย ระดับ 1 และผู้ฝึกสอนมวยไทย ระดับ 1 ซึ่งจะกระจายไปในหลาย ๆ ประเทศ ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ โดยเมื่อช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา กรมได้ดำเนินการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 และระดับ 2 ณ เมืองไทเป ไต้หวัน มีผู้ผ่านการทดสอบฯ ระดับ 1 จำนวน 29 คน และระดับ 2 จำนวน 23 คน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย

มีผู้ผ่านการทดสอบ จำนวน 33 คน รวมมีผู้ผ่านการทดสอบสาขาผู้ประกอบอาหารไทยแล้ว จำนวน 85 คน นอกจากนี้ยังมีแผนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในอีก 3 ประเทศ ดังนี้ ได้แก่ สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 6 กรกฎาคม 2567 ณ เขตสหพันธรัฐกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย จำนวน 40 คน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 – 2 ระหว่างวันที่ 13 – 19 กรกฎาคม 2567 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 27 คน และสาขาผู้ฝึกสอนมวยไทย ระดับ 1 ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จำนวน 40 คน ผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งสามารถใช้เป็นเอกสารทางราชการในการขอปรับอัตราค่าจ้างในต่างประเทศได้

Related posts